İçeriğimde neler var?

  Vakum Kürtaj Nedir?

  Vakum teknik olarak anlamı ‘’boşluk’’, ‘’basınçsız ortam’’ olarak tanımlanır. Vakum atmosfer basınç seviyesinden daha düşük basıncı ifade eder. Vakum kürtaj yönteminde aynı teoriye uygundur. Atmosfer basıncına eşit kapalı bir ortamdaki moleküllerin, düşük basınca sahip vakum cihazına çekilmesidir. İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasnda kürtaj yöntemi kullanılır.

  Kürtaj yöntemleri içinde vakum kürtaj güvenli bir yöntemdir. Güvenli olduğu kadar, kısa sürmes, tek kullanımlık aletlerin kullanılması ve hissedilen ağrının az olması vakum kürtajın önemli özelliklerindendir. Vakum ile aspirasyon olarak da ifade edilen bu yöntem son yıllarda en sık kullandığımız kürtaj yöntemidir.

  Vakumlu Kürtaj Nasıl Yapılır?

  İstenmeyen gebeliğin sonlandırılmasında kullanılan yöntem vakum kürtaj veya keskin küret olarak tanımlanan aletlerle rahim içinin boşaltılmasıdır. Kürtaj işleminde kullandığımız yöntem günümüzde vakum kürtajdır. Rahim içine yerleştirilen vakum özelliği olan enjektör, ile rahim içinde yer alan gebelik materyali aspire edilir. Vakum özelliği olan enjektörün ucuna karmen kanül olarak isimlendirilen plastik, tek kullanımlık pipet tarzında cisim yerleştirilir. Nasıl ki pipet ile içeceği içtiğimiz gibi, rahim içinde yer alan gebelik materyali de vakum enjektör ve karmen kanül ile aspire edilir. Ortalama 5-10 dakika süren bir işlemdir. Anestezi olarak lokal veya sedasyon dediğimiz anestezi şekli uygulanır.

  Çoğunlukla kürtaj işlemi ağrılı olduğu için sedasyon anestezi sık kullandığımız yöntemdir.

  Vakumlu Kürtaj Aşamaları

  Operasyon kısa sürsede, komplikasyon riski düşük olsada işlem öncesi hastanın kan tahlillerinden kan sayımına, kan grubuna, kanama pıhtılaşma zamanına ve hepatit B, hepatit C ve HIV(AIDS) testlerine bakılmasıdır. Yapılan testler normal sınırlar içinde ise hastamız jinekolojik muayene masasına alınır. Her cerrahi müdehalenin hastane ortamında, steril şartlarda, anestezi hekiminin de eşliğinde yapılması komplikasyon oranını azaltmaktadır.

  İsteğe bağlı kürtaj da sağlık bakanlığımız tarafından belirtilen süre 10 Gebelik haftasına kadar olup, kadının 18 yaşını doldurması da gerekmektedir. Evli olan çiftlerden eş onamı da alınmalıdır. Tüm bu hazırlıkların ardından anestezi alacak hastalarımızın 8 saatlik açlık süresinede uymaları önerilerek vakum kürtaj yöntemi ile rahim içi aspire edilir.

  Vakumlu Kürtaj Etkili midir?

  Etkin, güvenilir bir yöntemdir. Başarı oranı yüksektir. Komplikasyon oranı düşüktür. Çoğunlukla işlem sonrası ultrason ile kontrol edilerek rahim içi değerlendirilir. Vakumlu Kürtajın Riskleri Nelerdir? Her cerrahi müdehalenin birtakım riskleri vardır. Ancak kürtajın da bir cerrahi operasyon olduğunu düşünüp, titizlik ve kurallara tam uygunluk ile yapıldığında riskler de azalmaktadır.

  Kürtaj yöntemi olarak vakum kullandığımız yıllar itibari ile kanama, enfeksiyon, rahim içi yapışıklık ve rahimin delinmesi gibi komplikasyonların sıklığı azalmıştır. Önemli bir ayrıntı da kürtaj için yasal sınır olan 10 haftaya kadar istenmeyen bir gebeliğin bekletilmemesi. Çünkü ilerleyen her hafta komplikasyon oranını arttırmaktadır.

  Vakumlu Kürtaj Sonrası Yaşam

  Kürtaj sonrasında kadın normal yaşantısına geri döner. 1 hafta ilişki yasağı önerilmektedir. İşlemden 7-10 gün sonra kontrole çağrılmakta, jinekolojik muayene ve vajinal ultrasonografisi yapılmalıdır. Ve enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla kullanılan tedaviye mutlaka uyulması önerilmektedir. Komplikasyonlar konusunda hasta bilgilendirilmelidir. Ağrı, ateş ve yoğun kanama gibi beklenmeyen durumlarda acilen hekimine başvurması gerektiği anlatılmalıdır.

  Vakumlu Kürtaj mı Normal Kürtaj mı?

  Komplikasyon oranı düşük olan vakum kürtaj tercih edilen yöntemdir. Rahim içinin korunması, enfeksiyon riskinin düşük olması ve işlem süresinin kısalığı vakum kürtaj yöntemininin avantajlarıdır. Vakumlu Kürtaj Merkezi Seçimi Kürtaj işlemi hastane ortamında kadın hast ve doğum uzmanı tarafından, önerilen haftaları geçmeden yapılmalıdır.

  Çoğunlukla önerilen hafta 5-7 olup, 8, haftanın aşılmaması önerilir. Ülkemizin sağlık politikası ise 10 Haftanın altındaki gebeliklerin kürtaj yapılabileceğini onaylamıştır.

  Vakumlu Kürtaj Fiyatları

  Türk Tabipler Birliği tarafından belirtilmiş fiyatlar olmakla birliklte , işlemin yapılacağı hastaneye, uygulanan yönteme göre fiyatlar değişiklik gösterir.

  FACEBOOK'TAN TAKİP EDİN!

  Online Randevu