Genellikle gebeliğin son 3 ayında ortaya çıkan, sırt ağrısı ile bulgu veren çoğunluklada gebelikten sonra düzelen bir durumdur. Gebelikte osteoporoza bağlı kemik kırıkları doğum sonrası 3-4 ay içinde olabilir. Kırıklar genelikle omurgada olup, kırık olmasa bile osteoporoza bağlı ağrılar doğumdan sonra geçicidir. Gebe kadında osteoporoz tedavi edilmelidir, ve her gebenin beslenmesi dikkatle hazırlanmalıdır.

Online Randevu